පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට ක්ෂණික පිළියම් යෙදිය යුතුයි:මෙනකා ගාන්ධි දිනමිණ සමඟකල සාකච්ඡාවේදි පවසයි.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account