ඕනෑම දෙයක් තෙල් බවට හරවනු ලැබේ.

Show simple item record

dc.contributor.author දහනායක, කේ
dc.date.accessioned 2016-04-08T05:43:10Z
dc.date.available 2016-04-08T05:43:10Z
dc.date.issued 2003-05-06
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/15472
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලක්බිම en_US
dc.subject කැලි කසල en_US
dc.subject අපද්‍රව්‍ය en_US
dc.title ඕනෑම දෙයක් තෙල් බවට හරවනු ලැබේ. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account