රසායනික පෝර භාවිතයෙන් ඉවත් විය නොහැකිද?

Show simple item record

dc.contributor.author මෙත්ලාල්, කේ.
dc.date.accessioned 2014-04-23T09:47:43Z
dc.date.available 2014-04-23T09:47:43Z
dc.date.issued 1991-03-25
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/1625
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:ලේක් හවුස් en_US
dc.subject පළිබෝධ නාශක en_US
dc.subject රසායනික පොහොර en_US
dc.title රසායනික පෝර භාවිතයෙන් ඉවත් විය නොහැකිද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account