ස්වයං විනයක් ඇතිකර ගැනීමම බලශක්ති අර්බුදයෙන් ගොඩ එන මගකි

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රනාන්දු, එම්.
dc.date.accessioned 2014-05-12T03:32:10Z
dc.date.available 2014-05-12T03:32:10Z
dc.date.issued 2013-02-12
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1721
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ: උපාලි පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject බල ශක්තිය en_US
dc.title ස්වයං විනයක් ඇතිකර ගැනීමම බලශක්ති අර්බුදයෙන් ගොඩ එන මගකි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account