ගෙමිදුලටම ආ බිහිසුණු සුන්දරත්වය! අපට නොදැනීම මුළු රටම ශාක ත්‍රස්තවාදයට යටවෙලා.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account