යාපනයේ ජනජීවිතයට යළි තර්ජනයක්. 2050 දී භූගත ජලය 50%කින් අඩුවෙයි.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account