ගම් දහයක ජනතාවට ඇසිඩ් වතුර මදිවට කර්මාන්ත අපද්‍රව්‍ය : වෙඩි උණ්ඩවලිනුත් සංග්‍රහයක්: තවම ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෑ

Show simple item record

dc.contributor.author පූගොඩ, මධුෂාන්
dc.date.accessioned 2014-05-29T04:48:50Z
dc.date.available 2014-05-29T04:48:50Z
dc.date.issued 2013-08-04
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 21 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1963
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject ජල දුෂණය en_US
dc.subject කර්මාන්තශාලා අපද්‍රව්‍යය en_US
dc.title ගම් දහයක ජනතාවට ඇසිඩ් වතුර මදිවට කර්මාන්ත අපද්‍රව්‍ය : වෙඩි උණ්ඩවලිනුත් සංග්‍රහයක්: තවම ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෑ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account