පුරාවිද්‍යා ඇසනොගැටුණු සෙම්බුමලේ.

Show simple item record

dc.contributor.author එල්ලාවල, මේදානන්ද හිමි.
dc.date.accessioned 2014-05-30T05:19:18Z
dc.date.available 2014-05-30T05:19:18Z
dc.date.issued 2013-08-13
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1980
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject ඓතිහාසික උරුමය en_US
dc.title පුරාවිද්‍යා ඇසනොගැටුණු සෙම්බුමලේ. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account