මල් තුහින පාවඩ මතින් පුංචි එංගලන්තයට.

Show simple item record

dc.contributor.author දේවප්‍රිය, එස්.
dc.date.accessioned 2014-06-23T04:13:16Z
dc.date.available 2014-06-23T04:13:16Z
dc.date.issued 2012-01-24
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2216
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලේක්හවුස් en_US
dc.subject නුවර එළිය en_US
dc.subject කාලගුණය en_US
dc.title මල් තුහින පාවඩ මතින් පුංචි එංගලන්තයට. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account