කුහුඹු ලෝකයේ අපුරු විත්ති

Show simple item record

dc.contributor.author විජේවික්‍රම, ජේ.
dc.date.accessioned 2014-07-08T07:27:59Z
dc.date.available 2014-07-08T07:27:59Z
dc.date.issued 2012-05-15
dc.identifier.citation මව්බිම, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2420
dc.language.iso other en_US
dc.subject කුහුඹු ලෝකය en_US
dc.title කුහුඹු ලෝකයේ අපුරු විත්ති en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account