දුර්ලභ ඖෂධ ශාක වඳවී යා නොදී රකින ඔසු උයන්

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මසිරි, එම්.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-07-15T04:29:33Z
dc.date.available 2014-07-15T04:29:33Z
dc.date.issued 2000-02-21
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2467
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ඔෟෂධ පැළෑටි en_US
dc.title දුර්ලභ ඖෂධ ශාක වඳවී යා නොදී රකින ඔසු උයන් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account