ලොව ඉහළම උභයජීවී විවිධත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ....

Show simple item record

dc.contributor.author එදිරිසුරිය, කේ.
dc.date.accessioned 2014-07-15T04:48:15Z
dc.date.available 2014-07-15T04:48:15Z
dc.date.issued 2000-02-23
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2469
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : උපාලි පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject උභය ජීවීන් en_US
dc.title ලොව ඉහළම උභයජීවී විවිධත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ.... en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account