"සොබාදහමේ රහස්" සොයන විද්‍යාගාරයක ගෙවුණු දවසක්.

Show simple item record

dc.contributor.author කණහැරආරච්චි, ජගත්
dc.date.accessioned 2014-07-28T05:31:56Z
dc.date.available 2014-07-28T05:31:56Z
dc.date.issued 2012-08-21
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2612
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : උපාලි පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject පරිසර හිතකාමි ආයතන en_US
dc.title "සොබාදහමේ රහස්" සොයන විද්‍යාගාරයක ගෙවුණු දවසක්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account