ආසනික් සහ අසරණ ගොවියෝ

Show simple item record

dc.contributor.author අබේසේකර, වී.
dc.date.accessioned 2014-08-22T04:19:28Z
dc.date.available 2014-08-22T04:19:28Z
dc.date.issued 2012-11-22
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 07 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2824
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject ආසනික් en_US
dc.subject මහජන සෞඛ්‍යය en_US
dc.title ආසනික් සහ අසරණ ගොවියෝ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account