මිනිස් සංහතිය විනාශවීමේ මුල් පියවර තෙත් බිම් විනාශයෙන් ඇරඹිලා : පෙබරවාරි 02 දාට යෙදුණු ලෝක තෙත් බිම් දිනය වෙනුවෙනි

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රනාන්දු, ඒ.එල්.
dc.date.accessioned 2014-08-27T08:53:12Z
dc.date.available 2014-08-27T08:53:12Z
dc.date.issued 2011-02-06
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 28 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2887
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject තෙත් බිම් en_US
dc.title මිනිස් සංහතිය විනාශවීමේ මුල් පියවර තෙත් බිම් විනාශයෙන් ඇරඹිලා : පෙබරවාරි 02 දාට යෙදුණු ලෝක තෙත් බිම් දිනය වෙනුවෙනි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account