බලශක්තිය සඳහා ගංගාවල ජලය සීමාව ඉක්මවා ලබාගන්නවා : පාරිසරික නීතිය අනුව ලබාගත යුත්තේ 40%ට අඩුවෙන්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account