'ඇලි' විශේෂයක් නොවන සුදු වඳුරන්ගේ පැවැත්මේ අවදානම දුරු කරමු.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණසේකර, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2014-10-28T09:23:49Z
dc.date.available 2014-10-28T09:23:49Z
dc.date.issued 2011-09-21
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3383
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject සුදු වඳුරන් en_US
dc.title 'ඇලි' විශේෂයක් නොවන සුදු වඳුරන්ගේ පැවැත්මේ අවදානම දුරු කරමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account