විල්පත්තුව ජාතික උද්‍යානයේ මහා පරිසර විනාශයක්.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණසේකර, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2014-11-03T04:29:45Z
dc.date.available 2014-11-03T04:29:45Z
dc.date.issued 2011-10-02
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 24 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3493
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject විල්පත්තුව en_US
dc.subject වන විනාශය en_US
dc.title විල්පත්තුව ජාතික උද්‍යානයේ මහා පරිසර විනාශයක්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account