සොබාදහමේ විස්මිත අත්දැකීම බෝපත් ඇල්ලේ කතාව.

Show simple item record

dc.contributor.author විජේසුන්දර, කේ.
dc.date.accessioned 2014-11-14T05:43:32Z
dc.date.available 2014-11-14T05:43:32Z
dc.date.issued 2010-04-19
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3675
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject දිය ඇලි en_US
dc.title සොබාදහමේ විස්මිත අත්දැකීම බෝපත් ඇල්ලේ කතාව. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account