ඉවතලන පිදුරුවලින් පෙට්රල්වලට සමාන ඉන්ධනයක්. පේරදෙණි සරසවි කෘෂි පීඨයේ නිෂ්පාදනයක්.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account