සමන්ගල ගල්කොරිය නිසා පරිසරය හා ඓතිහාසික ගල්ලෙන් විනාශ වෙනවා කීම මුසාවක් - ප්‍රදේශවාසීහු පවසති

Show simple item record

dc.contributor.author රවින්ද්‍ර, එම්.ජී.
dc.date.accessioned 2015-01-27T05:41:29Z
dc.date.available 2015-01-27T05:41:29Z
dc.date.issued 2009-07-10
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 22 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5583
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject ගල් කොරි en_US
dc.subject පරිසර විනාශය en_US
dc.title සමන්ගල ගල්කොරිය නිසා පරිසරය හා ඓතිහාසික ගල්ලෙන් විනාශ වෙනවා කීම මුසාවක් - ප්‍රදේශවාසීහු පවසති en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account