දිනෙන් දින උණුසුම වැඩිවන මිහිමඬල

Show simple item record

dc.contributor.author විජේසිංහ, පී.ආර්.
dc.date.accessioned 2014-03-04T08:39:02Z
dc.date.available 2014-03-04T08:39:02Z
dc.date.issued 1997-05-06
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/936
dc.language.iso other en_US
dc.subject පෘථිවිය උණුසුම් වීම en_US
dc.title දිනෙන් දින උණුසුම වැඩිවන මිහිමඬල en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account